#50 Święto Ognia, Jakub Małecki

Na miły book
Na miły book
#50 Święto Ognia, Jakub Małecki
/

O najnowszej książce Jakuba Małeckiego oraz rozdanych niedawno nagrodach literackich: Nike i Noblu.